Yazı Detayı
23 Ekim 2021 - Cumartesi 12:35 Bu yazı 119 kez okundu
 
ISPARTA ACEMİ’ NİN CENAZESİ
Bayram AYGÜN
 
 

Isparta Sülebey Mahallesi Kestene (Kestaneli) Isparta Acem Cemaatinden (Ermeni) Nairi (Nadir) ölüm döşeğindedir. Yıl1868. Isparta Mutasarrıf (Paşa) Valisi Çerkeş Ali Necip Paşa’dır. (Çankırı Çerkeş’ lı)

Acem Nadir 20 yaşlarındadır.. Isparta Ticaret meclisinin kâtibidir. Ticaret meclisinde dört Müslüman, üç Rum bir Ermeni üyeli olup kâtipliği de Acem cemaatine verilir.

Acem Nadir hastadır. Hastalığı ise tifüs veya humma-i racia türü bir ateşli hastalıktır.

Ticaret meclisinin kurulması ile Isparta’dan gül, afyon sakızı, boğasa kumaşı, kitre kök geven otu dış satımı, halı gibi ürünler dış ülkelere yoğun biçimde satılmaktadır. Bu zamanlarda Isparta da ot, çer-çöple tedavi çok yaygındır. Isparta sancağı bünyesinde bu dönemlerde: Falcılık, üfürükçülük çok çok yaygındır. Müslüman, Rum, Ermeni cemaat üyelerinin keseleri para doludur. Falcılar bunun kokusunu almışlardır.

1868’ lerde zamana göre modern anlamda tıbbi tedavi yapan tek Rum doktoru vardır. Osmanlı dönemlerinde doktorlar eczanelerle bitişik

çalışmaları zorunluktu. Şimdiki Şifa eczanesinin adı 1868’lerde Veremiye eczanesiydi ve Rumlarındı.

Söz konusu eczaneyi 1921’ lerde Müslüman Ispartalı aile olan sadece tek bir Rum’a ait Yerasimos (Veremiye) Leondiadis’ ten devralır. Ve Isparta’nın ilk Türk lerin çalıştırdığı eczane unvanını kazanır. Sahibi de o gündür bu gündür Mustafa Aytaç kardeşleridir. Cumhuriyet’in ilk eczacısı ise babaları Osman Muzafferettin (Aytaç) ’dır. Türkiye’nin Osmanlı dönemi ilk Ticaret (ITSO) Meclislerindendir.

Ticaret Meclis Reisi (başkanı) Hacı Ahmet Ağa (Şimdiki -2021-Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen’in dedelerinin (Dere Mahallesi Un ve Sanayi Ağası Mustafa ağanın kardeşi) amcazadesidir.

Kâtip Nadiri aynı zamanda da Dere sanayi bölgesindeki un-buğday ticari satış defterlerini de tutmaktadır. Kısacası Nadir iki yerde haftanın belli günlerinde kâtiplik yapmaktadır. Söz konusu makalemize konu olan Acem delikanlısı Nairi (Nadir)

Başdeğirmenlerin’in de kâtibidir.

Acem cemaatinden (Hasta) Kâtip Nadir bir süre önce hastalığının ilk günlerinde ot tedavisi ve fal işleriyle meşgul Baht - çömleği - Bahtiyar Fal bakanı Rum Neva kadına (Öküzbattı bölgesinde bir kulübe evinde oturur) gider.

Otçu ve Falcı Neva Kadın bir orta toprak bardak içinde hasta Nadir’e ot ilacı eriği verir. Şartlı verir. Rum Falcı Neva kadının şartı şudur: Bitinceye kadar Rum doktoru (aynı zamanda Rum Eczacı Yerimies efendinin torunu) Dr. Moralidis’e falan gitmemesini söyler. Yoksa hastalığı için yapılan büyünün bozulacağını, ot suyunun bir işe yaramayacağını öğütler.

Hasta Nadir bundan dolayı tedavi edilemez. Ve yatağa düşer. Isparta ilinde uzun süren kış bitmiş. 1868’in Baharına yeni girilir. İlkbaharın kokusuna tadamadan Nadir ölür.

Acemlerin Ölü Evindeki İzlenimler

Kanada da Victoria bölgesinde The University of Victoria ‘da öğretim görevlisi Kegani Hanım dede anlatılarından derlediği ölüm ve cenaze törenlerini şöyle anlatır.

“… 4 Mayıs 1868 Pazartesi bir bahar günüdür. Hasta Nairi (Nadir) gücünü kaybetmeye başlayıp, duyamaz-konuşamaz hale gelir. Falcılar, muskacılar, cahil Müslim ve Ortodoks cemaatinden birkaç din adamı geçinen insanlar yüzünden Genç delikanlıyı kaybetmek üzereyiz, kaybettik!

Çaresiziz. Müslüman, Rum, Ermeni Isbarida (Isparta) Büyük Şehir Ticaret Meclisi ileri gelenleri, Müslim hafızlar Nairi’ nin (Nadir) başucunda Kur’an okuyorlar. Aynı anda, başka köşede de yine Ortodoks papazları kendi dinlerince dualarını esirgemiyorlar.

Ispartalılar Acem (Ermeni) asıllı) Sarı kadı derlerdi. Sarı sakallı olduğundan. Hastanın başından ayrılmıyordu. ISPARTA Dere mahallesinde oturduğundan, söz konusu evinin bölgesi o gündür bu gündür Sarı kadı bölgesi olarak bilinir. Tapu kayıtlarına da girmiştir.

Acem Nadir için henüz birkaç ay yapımı bitmiş Ermeni kilisesi rahip ve rahibeleri ile hemen yanında açılmış İptidai (İlkokul) (Kurtuluş mahallesi Çay boyundaki kiliseden bahsediyor) öğrencileri akın akın ölmek üzere olan hastayı ziyarette bulunuyorlardı. Yine hastanın başında Şeyh Ali Zade Hacı Osman Ağa kısık sesle ezberinden Kur’an okumaya devam ediyordu.

Bir de Isparta İğneci (Kurtuluş) Mahallesi Acemhan’ a (Ermenihan), diğer hanlara (Han: Osmanlı döneminin ticari, konaklama otelleri) mütemadiyen Akşehir’den mal getiren Akşehir tüccar Yahudilerinden Şali ağa (Şalom) ile eşi Eliana hastanın yattığı oda dışındaki salonda bulunan yer sergisi hasır üzerinde diz çökmüşler.

Müsavice dualar ediyorlardı. Aynı anda Nadir ‘in kurtulması için aynı Allah’a el açan Yahudi tüccar, Müslüman hafızlar, Isparta Çayboyu Ermeni Ortodoks papazları, yani üç dinin din adamları dua ediyorlardı. Yapılacak bir şey yoktu. Miskizade Ömer Ağa hastanın elinin tersiyle alnına tutup ateşini ölçüyordu sessizce.

Yunus zade Fevzi ve Tüccardan Bakkal Zade Hacı İbrahim efendilerin eşleri az ileride sessizce gözlerinden yaş akıtıyorlardı. Nüfus Nezareti ağası Hamamcı zade İsmail Efendi cebinde getirdiği limon hastanın alnına götürüp birkaç damla sıkarak “şifa olur mu” denemesi yapıyordu.

Artık canını teslim etme vakti gelmiştir. Kadınlar yatağın etrafını iyice sardılar.

Sessiz sedasız başlarını sallayarak son nefesini verişine şahit oluyorlardı. Bu kritik dakikalar uzun sürerse, acı çekmeden can versin diye, çok sevdiği yakınlarından birinin giyim eşyalarından, kâtiplik kalemini, hokkasını özel mektuplarından birini hastanın üstüne koydular.

Ve kuşluk vakti, öğleye doğru ilerlediğinden itibaren o sessiz sedasız oturmakta olanlardan birden feryat figan ağlama sesleri duyulmaya başlanır. Kestene sokak (şimdi de bu sokağın adı aynı-Kestene –sokak) kadınların ağlamasından inlemekte.

Cenazenin açık kalmasın diye önce çenesini bağladılar. Sonra da gözlerini kapatır. Başkaları da yıkamak için su ve kefeni hazırlarlar. Acem ev halkının

daha önce sürekli (Pambuklu şimdi Pembeli köyü) ovasında yetişme pamuklarından dokunmuş büyükçe örtüyü oymadan alan Ermeni işadamı Agop Efendi ölünün yüzüne örter.

Isparta Acemlerinden tek Kudüs’e giderek Hacı olmuş hacı Mari kadın (Mahibe Ana) Nadir’i yıkamak için hazırlanır. Kefenlemeden sonra bu kumaşa sarılacaktır. Cenaze mezara konduğunda yardım eden 2 kişi parçalı boğasa kumaşını evlerine –hatıra- götüreceklerdir.

Yerli, Uluborlu işi Boğasa ipekli kumaşı hazırlanır. Kumaş kefene sarılacaktır.

İlerleyen zamanda ise ağlamalar devam ederken Nadir’in burnuna, kulaklarına

Pamuğa bezendirilmiş sarılı günlükle tıkarlar.

Mahibe yani Mari kadın el parmaklarına da balmumu sürer. Nadir yıkanır. Kefene sarılır. Ve iğne ile kefen dikilir. Kefen dikildikten sonra beline çapraz "gurokdik" yani Hindistan dan gelmiş parlak bağcıkla bağlarlar. Birkaç kişi (duymayanlar için) haberi tüm akraba ve tanıdıklara duyurur.

Onlar da cenaze evine gelip tabutu omuzlayarak kiliseye götürürler. Şu anda ayakta ve kullanılmayan Kurtuluş mahallesindeki kilisenin (Aya Panagiya) bahçesinde bir İslami tarzda musalla taşı mevcuttur. (Şimdi de bu taş bahçede durmakta) Rum, Müslümanlarla, Ermeni cemaatleri arasında iyi dostluk kurulsun isteniyordu. Psidya

Ortodoks (Isparta kiliseler birliği) Başpapazı Meletios Meletyos Müslümanların iş yerlerinde çalışan Hristiyan olanlar için iki defa, her iki dinde cenaze namazı kılınma geleneği sadece Isparta da yapılıyordu.

Ortodoks Rum ve Ermeni cemaatten ölenlerin Ortodoks cenaze kurallarına geçilme den önce kilise bahçesinde İslami tarzda Isparta kadılığından bir din adamı çağrılarak cenaze namazı kılınırdı. Ticaret meclisinde kâtip olan Nairi (Nadir) için de öyle oldu.

Cenaze evinden gülcü Örsel ağa (Amca) kilise avlusundaki deki tüm görevlileri cenazeye davet eder .”Cenazemize gelmek isteyen Müslim kardeşlerimizi de davet ediyoruz” diyen papaz efendi “Müslim kardeşlerimiz mezarlıkta ve kilise de kendi İslami dualarını edebilirler” der.

Kilisedeki namazdan sonra Nadir’in cenazesi mezarlığa götürülür. (Şimdiki Isparta müzesinin olduğu bölgede) Ermeni (Maşatlık) mezarlığı mevcuttu. Maliye binası ve Müze binaları yapımı sırasında mezarlık kemikleri asri mezarlıktaki Hristiyanlar için ayrılmış bölüme nakledilir.) Mezarlıkta mezar kazıcı kara toprağı örterken, orada bulunanlar cenaze sahibine saygı olarak para verip papaza dua okutmakta bir gelenekti.

Papaz kabri kutsadıktan sonra eve dönüp "cenaze pilavını" yerler. Ispartalı Müslimler de söz konusu pilava davet edilirler. Isparta 'da siyah giyime geleneği yoktur. Ölen yaşlı veya çocuk ise iki gün, eğer yetişkin ve acı

verecek bir ölüm ise dört-beş gün evde oturup yas tutulurdu Isparta da. Müslim komşuları cenaze evine yemek götürürler.

Cenaze gecesi birinci derece cenaze evine komşu iki evden birer kişi o gece cenaze evinde gecelerlelerdi. Müslüman cenazeler için de aynı kuralı Rum ve Ermeni komşular uygularlardı. Yine bir gelenek sadece tarihimizde Isparta ve Uluborlu da adetti. Acemler /Ermeni) mezarlığı (şimdiki Maliye, müze binalarının arkasında Yılmaz Şener İlkokulu’ nun olduğu yerde olduğunu söylemiştim.)götürülür. Isparta Acemlerinde gelenektir. Cenaze yakınları yas tutarlar. Acem (Ermeni) erkekler üç-dört ay tıraş olmazlar. Acem bayanlar da bir dost veya akraba gelip de hamama götürene kadar yıkanmazlardı. Isparta Rumlarında da bu gelenek vardı.

Rum ve Ermenilerden cenaze evine gelenler yas kendi evlerine bulaşmasın diye cenaze evinden ayrıldıkları zaman yanlarına bir ekmek alırlardı. Düğün geleneğinde olduğu gibi Isparta Rum ve Ermenileri bu ağlayışlar esnasında tek bir Ermenice kelime kullanmazlar.. Osmanlıca Türkçesi kullanırlardı.

Birkaç gün sonra, cenazenin haftasında ise; rahmetlinin elbiseleri ve yatağı yıkanır. Giysileri fakire verirlerse iyi! Bazı Ermen ve Rum aileleri hiç çekinmeden ölünün kıyafetlerini giyerdi. Yattığı yatağında da yatmak yine Ortodoks Rum ve Ermenilerin Isparta’ daki gelenekleriydi. Gönen (Konana) şehir devleti (Gönen ilçesi Akyokuş bölgesi) Romalılarında da bu gelenek vardı.

 

 
Etiketler: ISPARTA, ACEMİ’, NİN, CENAZESİ,
Yorumlar
Yazarın Diğer Yazıları
27 Kasım 2021
VERGSİNİ AKSATMAYAN İKİ OSMANLI ISPARTALI’ SI
61 Okunma.
20 Kasım 2021
ISPARTA’ DAN ÇANAKKALE’ YE UZANAN KÖPRÜ
76 Okunma.
14 Kasım 2021
ANADOLU’NUN EN BÜYÜK İNSAN KÖLE TÜCCARINDAN…
89 Okunma.
07 Kasım 2021
. BİR ZAMANLAR CENNETTİ, ŞİMDİ İSE
100 Okunma.
01 Kasım 2021
OSMANLI DONEMİNDE ORDUNUN İHTİYACI OLAN ATLAR ISPARTA’DAN GİDERDİ.
125 Okunma.
19 Ekim 2021
ISPARTA ACEMLERİ
112 Okunma.
14 Ekim 2021
“CESUR ŞÜKRÜ”
111 Okunma.
09 Ekim 2021
DOZU KAÇIRILMIŞ ELEŞTİRİ
107 Okunma.
02 Ekim 2021
YORGANLI KAYMAKAM HASAN RÜŞTÜ EFENDİ KİRAZLIDERE MESİRELİĞİ’NDE..
104 Okunma.
24 Eylül 2021
ISPARTA DAĞLARI OYA OYA İŞLENİYOR
138 Okunma.
17 Eylül 2021
ISPARTA HALKINCA YAPTIRILAN EN BÜYÜK ESER
134 Okunma.
13 Eylül 2021
PAPAZ METROPOLİT’ İN HAYALİ
116 Okunma.
09 Eylül 2021
SİZLERE SESLENİYORUM: NEREDESİNİZ?
114 Okunma.
02 Eylül 2021
ISPARTA SANCAĞINDA İNSAN KEMİĞİ TİCARETİ
210 Okunma.
28 Ağustos 2021
KÜRKÇÜ ACEM KÜRK DİKİMEVİ AÇIYOR
269 Okunma.
26 Ağustos 2021
KÜRKÇÜ ACEM KÜRK DİKİMEVİ AÇIYOR
253 Okunma.
21 Ağustos 2021
KÖLE MERCAN
160 Okunma.
08 Ağustos 2021
ORMAN YANGINLARININ ÜZERİNE SERPİLEN SU
350 Okunma.
07 Ağustos 2021
ÇÜRÜYEN ISPARTA TEKKELERİ
207 Okunma.
23 Temmuz 2021
BAŞKAN BAŞDEĞİRMENLERİN’İN RÜYASI
301 Okunma.
20 Temmuz 2021
OSMANLI DÖNEMİNDE EĞİRDİR NİS RUMLARI KURBAN KESERLERDİ
334 Okunma.
17 Temmuz 2021
ISPARTALI TORUNDAN BİR MUCİT
253 Okunma.
09 Temmuz 2021
“ÇAĞIRAYIM MEVLA’M SENİ”
186 Okunma.
07 Temmuz 2021
TARİH ŞEHRİ ULUBORLU’DA VİRJİN TAPINAĞI
208 Okunma.
03 Temmuz 2021
^ ISPARTA32’NİN 32 SANATI
318 Okunma.
30 Haziran 2021
SONBAHARI YAŞAYANLARA DOKUNABİLMEK
154 Okunma.
21 Haziran 2021
ISPARTA’NIN, ULUBORLU’NUN, EĞİRDİR’İN İLK HUKUKÇU, TARİHÇİ RUM’U
204 Okunma.
18 Haziran 2021
2023’ ÜN YENİ BAKANLARINDAN BİRİSİ ISPARTADA MI?
166 Okunma.
12 Haziran 2021
ISPARTA’ NIN “ŞAMPİYONLUKLAR YILI”
273 Okunma.
07 Haziran 2021
YUNANLILARIN AĞZINDAN ISPARTA
298 Okunma.
01 Haziran 2021
ISPARTA’DA OSMANLI-CUMHURİYET DÖNEMİ KAHVEHANELERİ
197 Okunma.
29 Mayıs 2021
1913’LÜ YILLARDA ISPARTA SOKAKLARININ GÜNLÜK YAŞAMINDAN BİR KESİT
271 Okunma.
26 Mayıs 2021
BAŞKAN BAŞDEĞİRMEN’İN BAŞARILARINDAN BİRİSİ DAHA..
249 Okunma.
24 Mayıs 2021
YAŞADIĞINIZ ISPARTA TOPRAKLARININ TARİHİ DOKUSU
241 Okunma.
13 Mayıs 2021
BAŞKAN BAŞDEĞİRMEN’İN SADELİĞİ
321 Okunma.
07 Mayıs 2021
KURAL TANIMAZLAR İŞ BAŞINDA
359 Okunma.
05 Mayıs 2021
KUYUYA ATILAN TAŞ!
235 Okunma.
01 Mayıs 2021
SONER TOROS’UN ARDINDAN
337 Okunma.
28 Nisan 2021
EĞİRDİR NİS, ULUBORLU-ISPARTA MODA DA ÖNCÜ’ YDÜ.
210 Okunma.
17 Nisan 2021
DİBEK ALİ
514 Okunma.
27 Mart 2021
ISPARTA METROPOLİTLİK PAPAZLARININ KARANLIK KARARLARI
358 Okunma.
20 Mart 2021
“İPLİĞİNİ (KÖLESİNİ)PAZARA ÇIKARMAK”
242 Okunma.
25 Şubat 2021
HER BİRİ BİR KAHRAMAN İLÇE’MİZ ULUBORLU
323 Okunma.
17 Şubat 2021
ISPARTA VE ULUBORLULARIN YAYIKÇI CUGA HANIM’I
374 Okunma.
14 Şubat 2021
BAŞKAN BAŞDEĞİRMENİN OMUZLARINA BİR YILDIZ DAHA...
223 Okunma.
02 Şubat 2021
HUKUK DONDURULMAMALI...
266 Okunma.
29 Ocak 2021
ELİN ÜLKELERİNDEKİ HUKUK İŞLEYİŞİ BAŞKA MI?
233 Okunma.
24 Ocak 2021
VATANDAŞIN DA İSTEĞİ BU DEĞİL Mİ!
238 Okunma.
21 Ocak 2021
NEREDE ŞU OSMANLI DÜĞÜNLERİ!
268 Okunma.
12 Ocak 2021
1921 HALİDE ONBAŞI ULUBORLU’DA
372 Okunma.
07 Ocak 2021
ULUBORLU İŞİ, ÇELİKTEN KESKİN KILIÇ YAPIMI
357 Okunma.
03 Ocak 2021
TARİHİ LEZZET YENİ YERİNDE
239 Okunma.
26 Aralık 2020
ANADOLU DA ATA GÜREŞİNİ İLK SAHİPLENENLER ULUBORLU'LARDI
263 Okunma.
14 Aralık 2020
BUYURUN CENAZE NAMAZINA
324 Okunma.
29 Kasım 2020
DEDE ABDURRAHMAN!
326 Okunma.
08 Kasım 2020
SUŞA’DA’ EZAN SESİ.
386 Okunma.
31 Ekim 2020
BAŞDEĞİRMEN VE FİRDEVS BEY
254 Okunma.
21 Ekim 2020
BERBER HASAN,
330 Okunma.
06 Ekim 2020
TÜRK DÜNYASI UYANIŞTA!.
282 Okunma.
13 Ağustos 2020
BİZİM HİKAYEMİZ’DEN ..
317 Okunma.
08 Temmuz 2020
GÖNEN’Lİ BAYAN’IN VATANSEVERLİĞİ ..
418 Okunma.
28 Haziran 2020
TARİH TEKERRÜR MÜDÜR?
322 Okunma.
26 Mayıs 2020
HER ŞEYİ DEVLETTEN BEKLEMEK!...
389 Okunma.
14 Mayıs 2020
DOLU DOLU ALKIŞLAR..
309 Okunma.
24 Nisan 2020
“MR’ ın (Emar) MUCİDİBİR ISPARTA’Lİ ACEMDİR..”
413 Okunma.
22 Nisan 2020
ASTRONOT KOSTÜMLÜ SAĞLIK ORDUMUZU ALLAH BAŞARILI KILSIN
346 Okunma.
18 Nisan 2020
HOŞGÖRÜ BİZDEN, SANAT ESERİ YARATMAK SİZDEN.
400 Okunma.
29 Şubat 2020
ÇAN-ÇİNG-ÇUN…
394 Okunma.
22 Şubat 2020
VATAN SANA MİNNETTARDIR
384 Okunma.
10 Kasım 2019
ULUBORLU’NUN TARİHTEKİ TIBBİ ALET İMALATI..
637 Okunma.
28 Ekim 2019
ATATÜRK’ÜN SÖZÜNÜ 100 YIL SONRA ANLAYABİLDİK!..
547 Okunma.
04 Ağustos 2019
ULUBORLU’LU “HACI OĞUL YOZ” OĞLAN
662 Okunma.
02 Temmuz 2019
SELANİK KÖYLERİNDE ULUBORLU RÜZGARI
489 Okunma.
26 Haziran 2019
LOZAN MUHACİRLERİNİN ATA TOPRAKLARINDA İDİM ..
519 Okunma.
12 Mayıs 2019
RAMAZAN AĞA’NIN RAMAZAN EŞEKLERİ..
623 Okunma.
02 Mayıs 2019
HZ. MEVLANA CİLALİTTİN’İN’İN OĞLU ISPARTA VE ULUBORLU ‘DA.
465 Okunma.
24 Nisan 2019
ISPARTA ULUBORLU’NUN SANATÇI KUYUMCUSU NEBİOĞLU ABDULLAH. ..
698 Okunma.
21 Nisan 2019
ISPARTA VE ÇEVRESİNE ORTA ÇAĞI YAŞATAN VALİ.
560 Okunma.
17 Nisan 2019
BEZMİ- ALEM SULTAN
694 Okunma.
14 Nisan 2019
YABANLU BAZAARU –“PAZAR”
738 Okunma.
07 Nisan 2019
BEŞ BİN YILLIK ŞEHRİN ADI VE KİMLİĞİ
530 Okunma.
17 Mart 2019
ÇANAKKALE’DE ÜÇ ULUBORLU’LU ÜÇ MEKTUP ÜÇ ŞEHİT
1371 Okunma.
27 Aralık 2018
KURTLARIN VEFASI..
1368 Okunma.
29 Kasım 2018
KOMŞU’NUN YANLIŞ İŞİ…
878 Okunma.
21 Ekim 2018
ÖLÜMÜ’YLE BUNLARI HATIRLADIM…
701 Okunma.
30 Eylül 2018
OSMANLI ISPARTASI’NIN BİR VEFALI HALKSEVER İNSANI ..
788 Okunma.
19 Eylül 2018
HALİLOĞLU AYNALI HALİL..
892 Okunma.
29 Ağustos 2018
ISPARTA DOMATES İLE 1918 DE TANIŞTI
824 Okunma.
26 Ağustos 2018
“BAYRAM’LIK AĞIZ ”
770 Okunma.
19 Ağustos 2018
HACI SİNAN AĞA
722 Okunma.
12 Ağustos 2018
EŞEĞE TERS BİNEN ISPARTA VALİSİ
708 Okunma.
01 Ağustos 2018
KARA HAVACILIK OKULU ISPARTA ’ MIZA HOŞ GELDİNİZ!
744 Okunma.
30 Temmuz 2018
ISPARTA - FETHİYE HATTI
700 Okunma.
22 Temmuz 2018
ISPARTA’NIN GELECEĞİNİ NEDEN MARKA HALİNE GETİREMİYORUZ!.
711 Okunma.
20 Temmuz 2018
Isparta -Avustralya Melbörn Hattı’ndan.. BATI TRAKYALILAR TÜRK CİMİ’Sİ…
636 Okunma.
14 Temmuz 2018
KARANLIKLARIN AYAK SESLERİ..
768 Okunma.
08 Temmuz 2018
(DOKUZ TAŞLI DAMA)
745 Okunma.
17 Haziran 2018
OSMANLI ISPARTASI’NIN BİR BAYRAM ANISI..
784 Okunma.
24 Mayıs 2018
BİR TUTAMLIK İNSAN SAÇLARI HİCAZ YOLUNDA.
782 Okunma.
16 Mayıs 2018
KATIR SIRTINDA BİR ISPARTA VALİSİ GEÇTİ ..
766 Okunma.
26 Nisan 2018
ISPARTA VE BURDUR’DA HALICILIĞIN BAŞLAMASI
950 Okunma.
24 Mart 2018
VİCDANLARINI ASKIYA ALANLAR
901 Okunma.
07 Mart 2018
(Mımırta alırım, Mımırta Satarım..) “MIMIRTA VAR, MIMIRTA!”
879 Okunma.
15 Şubat 2018
BİR TUTAMLIK İNSAN SAÇLARI HİCAZ YOLUNDA..
871 Okunma.
10 Şubat 2018
ISPARTA BÖLGESİ: ÖKÜZBATTI’NIN GİZEMİ...
872 Okunma.
27 Ocak 2018
1840’LI ISPARTA’SININ GÜL KOKULU DEVELERİ
1018 Okunma.
03 Ocak 2018
ZELZELE ŞÜKRÜ
1195 Okunma.
25 Aralık 2017
ISPARTA SANCAĞINDA ŞAŞKINLIK VE SEVİNÇ..
1079 Okunma.
16 Aralık 2017
MERYEM KIZI DERMEŞ
1080 Okunma.
03 Aralık 2017
OSMANLI ISPARTA'SINDA BİR DEVŞİRME...
780 Okunma.
28 Kasım 2017
ISPARTA’NIN ASANSÖR İLE CEBELLEŞMESİ..
959 Okunma.
26 Kasım 2017
ISPARTA ÖKÜZBATTI’NIN İLK GÜL SUBUNU’SU
1029 Okunma.
22 Kasım 2017
KARABIÇAK: ŞEHİT DEDESİ..
1006 Okunma.
06 Kasım 2017
ŞEHİTLER KÖYÜ YENİCE ..
1225 Okunma.
25 Ekim 2017
ISPARTA’MIZIN KALKINDIĞINI İDDİA EDEBİLİN MİSİNİZ?
1317 Okunma.
13 Ekim 2017
BOŞ TÜRBE mi, HOŞ TÜRBE mi?..
1068 Okunma.
16 Eylül 2017
ENDİŞELENMEYİN!.
1155 Okunma.
05 Eylül 2017
ISPARTA NEDEN BİR AFYON, KAYSERİ VE MALATYA OLAMADI.?
1162 Okunma.
07 Kasım 2016
ISPARTA ÖKÜZBATTI’NIN İLK “GÜL SAPUNİ” Sİ..
1623 Okunma.
Haber Yazılımı